Site Overlay

Tuin van de maand: Villa Ockenburgh

Laatste update: 21 februari 2024

De Nederlands Tuinenstichting heeft de tuin rond Villa Ockenburgh uitgeroepen tot tuin van de maand februari 2024.

De kerntaken van de Nederlandse Tuinenstichting zijn:

  • Bescherming en instandhouding van hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen;
  • Expertise ter beschikking stellen aan overheden en particulieren;
  • Kennis en bewustzijn vergroten ten aanzien van groen cultureel erfgoed;
  • Onderzoek doen naar tuin- en landschapsarchitecten en daarover publiceren;
  • Kennisuitwisseling door openstellen van tuinen van donateurs voor donateurs.

Lees hier alles over de tuin van de maand februari 2024

 

Nederlandse Tuinenstichting