Site Overlay

Uitgave boek professor mr. dr. G. Strijards over poldering heel Holland

Stichting Arcadisch Madestein zal het boek over de poldering van heel Holland, waarbij Madestein bekwelderd werd, komend jaar uitgeven en in omloop brengen en daartoe in voorraad houden. De eerste speciale luxe-exemplaren zullen worden aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende autoriteiten en wetenschappelijke gezagsdragers. Waaronder, naar alle waarschijnlijkheid, de burgemeester van Den Haag, in wiens rechtsgebied dit historisch kweldergebied gelegen is mét de bijbehorende opstallen uit de tijd dat de Cisterciënzers hier als polderwerkers actief waren — waaronder de Abdijkerk — en de Steenen Kameren. In ieder geval zullen deze exemplaren ook op waardige wijze worden aangeboden aan rectores magnifici van die universiteiten die heemkundige leerstoelen of leeropdrachten onder hun hoede hebben genomen. Op deze site zullen tijd en plaats, toegang van deze en dergelijke evenementen tijdig opgegeven worden en de bestelmogelijkheden van het boek. U vindt het boek al weergegeven, bijna in facsimile doorbladerbaar, op deze site zonder notenapparaat. Het boek werd geschreven op opdracht van het stichtingsbestuur.