Site Overlay

Bestuur Stichting Arcadisch Madestein

Voorzitter D.J. Oosthoek
Penningmeester/Heemkundige Prof. Mr. Dr. G.A.M. Strijards
Secretaris F.Q.W.J. Jansen
Toezichthouder N. van Hese-Petrosyan

De bestuurders van Stichting Arcadisch Madestein ontvangen geen beloning. Wel kunnen zij reis- en verblijfskosten in rekening brengen voor het bijwonen van vergaderingen en voor het instellen van onderzoeken in het belang van en in verband met het doel van de stichting.

RSIN dan wel fiscaal nummer van de Stichting Arcadisch Madestein: 865212855