Site Overlay

Broedseizoen in Madestein, houd honden aan de lijn AUB

Laatste update: 4 maart 2024

In maart vangen tal van dieren aan met nestelactiviteiten, waardoor het nodig is om honden in natuurgebieden weer aan de lijn te houden. Het is van belang om de dieren hun rust te gunnen.

Met de langere dagen kondigt het broedseizoen zich al aan in de natuur. Enkele vogels slepen met nestmateriaal en laten luid van zich horen. Bomen en planten ontluiken, en kwetsbare reekalfjes worden geboren. Door honden aan de lijn te houden, krijgen wilde dieren de kans om in alle rust hun jongen groot te brengen. Daarom is het vanaf 1 maart op de meeste locaties weer verplicht om honden aan de lijn te houden.

Bij de ingang van de natuurgebieden van Staatsbosbeheer zijn informatieborden geplaatst, waar duidelijk wordt aangegeven of honden aangelijnd moeten zijn of vrij mogen rondlopen. Op bepaalde kwetsbare plekken is het niet toegestaan om honden los te laten, zelfs als ze goed luisteren, omdat ze een bedreiging kunnen vormen voor de dieren. Een loslopende hond kan bijvoorbeeld een broedende vogel verstoren.

De geur van een hond kan reeën, hazen, konijnen en schapen in paniek brengen, wat fataal kan zijn. Het kan leiden tot ongelukken, zoals het oversteken van wegen of tegen een omheining aanrennen. Zelfs op plekken waar honden wel los mogen lopen, moeten ze onder controle blijven. Het is niet de bedoeling dat ze ongecontroleerd door het bos struinen, in vennen duiken, achter vogels en wild aan gaan, of de rust van andere recreanten verstoren. Voor honden die graag willen rennen, is het strand de aangewezen plek.