Site Overlay

Vleugellamme gemeente Den Haag laat Madestein aan lot over

Laatste update: 30 november 2023

Stichting Arcadisch Madestein (SAM) koestert op dit moment gemengde gevoelens betreffende de doorzettingmacht in de gemeente Den Haag.

Na vele klachten van met name bewoners van Vroondaal heeft  SAM maanden geleden aan de bel getrokken bij burgemeester Jan van Zanen. De burgemeester heeft immers een bijzondere betrokkenheid beleden bij diverse evenementen in Madestein en draagt deze wijk een bijzonder hart toe. Ook uit hoofde van haar heemkundige origine.

Met name de bestendige praktijk van weggebruikers op doorgang betreffende het regelmatig saboteren van de vorig jaar geplaatste verkeerspaaltjes brengen veel gevaar en onduidelijkheid met zich mee. Aannemers, chauffeurs van HMS en ook lokale ‘hooligans’ zijn te lui en te belazerd om zich aan de rijrichting en verkeersregels te houden en trekken de paaltjes aan de Nederhoflaan met de regelmaat van de klok van hun plek waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Paaltjes liggen op het wegdek en fietsers en automobilisten zien deze in donker niet liggen met alle gevolgen van dien. Ook wordt er dan weer volop op het gaspedaal getrapt door de enthousiaste bewoners waardoor kinderen en ook volwassenen vogelvrij zijn. De bewonersvereniging Westmadepark die zelfs een ‘verkeersdeskundige’ in de gelederen heeft die bij iedere gelegenheid het woord veiligheid in de mond neemt, is dan muisstil.

SAM stuurde maanden geleden de burgemeester een noodkreet die hij vervolgens op het bureau van een kennelijk vleugellamme wethouder deponeerde.  SAM moest meerdere keren het bureau van de wethouder ‘ontstoffen’ voordat er weken later een driekoppige delegatie van de gemeente ter plekke polshoogte kwam nemen. Helaas bleek dit bezoek geen enkel resultaat op te leveren.

Een beloofd gespreksverslag en oplossingen van de besproken problemen bleven uit. Kennelijk hebben deze domweg geen prioriteit. Ook bij het besef dat Den Haag veel problemen heeft op het gebied van de rechtshandhaving in het publieke domein – wat heel duidelijk het geval is — kan je je afvragen wat wél prioriteit heeft bij de onderdanen van de Haagse ooievaar. Nog steeds halen de genoemde partijen de verkeerspaaltjes uit het wegdek ondanks onbeantwoorde Whatsapp waarschuwingen aan de wegbeheerder.

SAM wilde graag deelnemen aan het wijkberaad Vroondaal. Toen dit verzoek tijdens een voorbereidende vergadering met o.a. bewonersverenigingen werd besproken bleek met name een vertegenwoordiger van bewonersvereniging Westmadepark zich heftig te verzetten tegen deelname. SAM heeft voorts nooit meer iets vernomen van de gemeente. Tijdens een recent bezoekje aan de gemeente kreeg SAM te horen dat iedereen nog kon deelnemen aan het Wijkberaad Vroondaal terwijl dit in werkelijkheid al lang in kannen en kruiken bleek te zijn. De akte waaruit blijkt dat alleen de bewonersverenigingen mogen deelnemen lag al ter ondertekening bij de notaris.

Vele klachten bij de gemeente over bepaalde asociale bewoners die tuinvuil en puin voor hun huis storten om daarmee te voorkomen dat er door buurtbewoners geparkeerd kan worden, dringen ook niet door bij de verantwoordelijke ambtenaren.

Er zijn nog meerdere zaken die onverkwikkelijk zijn.

Onze Stichting blijft aandringen op adequate afhandeling. Zeker in zaken, die nu ook weer geen buitengewone complicaties behoeven op te leveren. Zoals de onderhavige. Dat staat als een paal vast.