Site Overlay

Twijfelachtige gang van zaken rond oprichting wijkberaad Vroondaal

Laatste update: 15 november 2023

Stichting Arcadisch Madestein heeft grote twijfels over de wijze waarop het wijkberaad Vroondaal tot stand is gekomen. Drie weken geleden zat Arcadisch Madestein samen met een bewoner van Vroondaal aan tafel met de gemeente Den Haag. Dit gesprek kwam tot stand na een klacht van een bewoner dat veel mensen in Vroondaal zich niet gehoord voelen. Tijdens het gesprek op 26 oktober j.l. werd door de gemeente gesteld dat er nog helemaal geen bestuur verkozen was en dat iedereen (nog) kon deelnemen aan het wijkberaad. Korte tijd later blijkt het wijkberaad dus al in kannen en kruiken te zijn.

Begin dit jaar heeft Stichting Arcadisch Madestein te kennen gegeven te willen deelnemen aan het wijkberaad Vroondaal. Hierop is nooit enige reactie gekomen.

Met name het beleid van Bewonersvereninging Westmadepark is bij meerdere mensen een door in het oog. Het zichzelf benoemde bestuur van de vereniging heeft vele acties en beslissingen genomen zonder mandaat van de bewoners. Met name de vele procedures tegen de plaatsing van een pollerinstallatie aan de Nederhoflaan vonden plaats zonder deugdelijke stemming onder de bewoners, sterker nog sommige kandidaat bestuursleden haakten af toen waarschuwingen over een gebrek aan mandaat in de wind werden geslagen. De acties van het “bestuur” hebben mede dankzij de bijdragen in de lokale pers tot een grimmige sfeer geleid in de nieuwbouwwijk.

Uitgerekend bewonersvereniging Hofstedepark heeft zich lange tijd fel verzelt tegen de houding van voorzitter Daniel Scheper. Nu lijken ze plotseling geen bedenkingen meer te hebben over het voorzitterschap van Scheper. Ondertussen loopt er nog steeds een juridische procedure tegen de plaatsing van de pollerinstallatie. Scheper is een groot tegenstander en Hofstedepark een groot voorstander. Hoe zal dat gaan in de rechtszaal?

Wordt vervolgd!