Site Overlay

Spontane actie voor verkeersveiligheid wijkbewoners Hofstedepark

Laatste update: 2 september 2023

In de week van 14 november heeft een aantal bewoners vanuit de BVVH bij het kruispunt gestaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van weggebruikers. Geattendeerd werd op de snelheidsmaatregelen van 30 km per uur op de ‘doorgaande wegen’ en 15 km per uur in de woonerven. Het kruispunt aan het einde van de wijk wordt door velen als zeer gevaarlijk ervaren van wegen: schoolgaande kinderen die vanuit het bos komen aanrijden, van twee kanten op het fietspad komende fietsers, brommers, bakfietsen en wandelaars, bouwverkeer (vrachtwagens en busjes), automobilisten met o.a. schoolgaande kinderen, bakfietsen en fietsers vanuit de wijk: een complete verkeerschaos in de ochtend- en avondspits.

Lees verder op website Hofstedepark