Site Overlay

Duingebied Solleveld

Laatste update: 2 september 2023

Solleveld is een natuurmonument tussen Kijkduin en Monster. Dit natuurmonument bestaat uit veel verschillende gebieden: Solleveld, Dorestad, Ockenrode, Van Leijdenhof, Hyacintenbos en Ockenburg.

Er zijn meerdere eigenaren, waaronder Delphland in de kustduinengordel, Duinen in Solleveld, Zuid-Hollands Landschap in Van Leijdenhof en Hyacintenbos en de gemeente Den Haag in Ockenburg. Ockenrode en Dorestad zijn in particulier bezit. Solleveld is samen met Kapittelduinen en Staelduinse Bos in het zuiden aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam Solleveld & Kapittelduinen.

Solleveld onderscheidt zich van de meeste andere duingebieden in Zuid-Holland doordat het voornamelijk bestaat uit grotendeels ontkalkte “oude duinen”. Bijzonder aan deze ontkalkte duinen zijn enkele heidevelden die net als andere landschapselementen herinneren aan historie en agrarisch gebruik. Het terrein van het gebied is niet erg rijk en bestaat uit duinen, duinbossen, graslanden, duinwoestijnen, kreupelhout, struikgewas en plassen. Aan de binnenrand van de duinen liggen veel oude landhuisbossen met een rijke flora.

Het gebied is rijk aan flora en fauna. Typische broedvogels op de open duinen zijn chutneys, sprinkhaanzangers, nachtegalen en weideleeuweriken. In het landgoedbos leven boomklevers, kleine bonte spechten en kale spechten. In Solleveld komen ook geelvinpadden en zandhagedissen voor. Daarnaast is Solleveld rijk aan planten, vleermuizen en paddenstoelen.

In oktober 2004 voerde de Haagse Archeologische Dienst opgravingen uit in Solleveld en ontdekte een begraafplaats uit de 6e-7e eeuw. Dit omvat een krijgersgraf met de overblijfselen van een zwaard en schild. Ook werd een zogenaamd bootgraf gevonden.

In de periode 2004-2006 is de drinkwatercapaciteit uitgebreid tot 8 miljard liter. Daarom zijn de bestaande kwelplassen in het noorden van het gebied verbreed en verdiept. Kwelvijvers in het zuiden zijn uitgefaseerd.

Sinds 2020 is Solleveld voor iedereen toegankelijk na aanschaf van een dagpas via de website van Dunea. Tickets zijn beperkt om het gebied te behouden. Andere gebieden zijn open voor het publiek (Ockenburg, Hyacintenbos, Van Leijdenhof) of ontoegankelijk (Ockenrode, Dorestad).