Site Overlay

Namens wie spreekt Daniël Scheper?

Laatste update: 15 april 2024

Wij keken naar de video van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gemeente Den Haag van 20 maart 2024.


Video cut Gemeente Den Haag

We constateren dat Daniël Scheper voorzitter blijkt te zijn van zowel de bewonersvereniging Westmadepark als het wijkberaad Vroondaal. Wij waarderen zijn bijzondere betrokkenheid bij het gebied Madestein. Zijn inzet is bewonderenswaardig. Desalniettemin zou het ons inziens beter zijn als de voorzitter van het wijkberaad één pet op heeft en niet twee om de onafhankelijkheid te waarborgen. Scheper begon samen met een aantal personen al ‘namens de bewoners’ te procederen tegen de plaatsing van een pollerinstallatie aan de Nederhoflaan vóórdat de bewonersvereniging Westmadepark stond ingeschreven.  De pollerinstallatie is in het bestemmingsplan opgenomen uit veiligheidsoverwegingen.

Opvallend is dat Scheper uitsluitend negatieve zaken naar voren brengt en we hem niet horen over de vele positieve kanten van het wonen in Vroondaal zoals de winkels die momenteel in aanbouw zijn, de prachtige nieuwe grote speeltuin die recent in het Gravin Sophiapark is verrezen en de opnieuw ingerichte uitgebreide speeltuin tussen de Westmadeweg en de Nederhoflaan waar een schitterend voetbaldveld met kunstgras is gelegd en zelfs een kabelbaan is geplaatst. Dan hebben we het nog niet gehad over de speeltuin aan de Gravin Hildegardlaan wat het totaal op drie zet (op loopafstand). Ook de nieuwe sierlijke bestrating met vele bomen en plantsoenen die geleidelijk aan verschijnt verdient een compliment.

Scheper spreekt voor de Commissie Ruimte van een tekort aan huisartsen. Dat klopt, maar dat is niet specifiek een probleem van de gemeente Den Haag/Vroondaal. Het gaat hier om een landelijk probleem en dat is niet zomaar op te lossen, er kunnen wel normen zijn maar als de artsen er niet zijn, dan zijn ze er niet. Ook het winkelcentrum dat momenteel in aanbouw is wordt door Scheper maar even vergeten. Bovendien bezorgen alle grote supermarkten aan huis in Vroondaal en zijn er op fietsafstand diverse grote winkels en supermarkten. Dit alles kon men weten toen de keuze werd gemaakt om in Vroondaal te gaan wonen. Bijzonder is dat Scheper stelt dat er geen voorzieningen zijn voor jongeren. Voetbalclubs, een hockeyclub, het strand, de duinen, parken, speeltuinen, het is er allemaal binnen loop en fietsafstand net als het openbaar vervoer.

Een werkelijk groot probleem is dat de schaarse scholen in Vroondaal en omgeving vol zitten en dat kinderen dus elders in of buiten de regio onderwijs moeten volgen. Dat is pas echt zorgelijk maar dat onderwerp snijdt Scheper in z’n betoog niet aan.

Bloemendaal is het aangrenzend terrein waar o.a. Parnassia is gevestigd. Het komt wel eens voor dat er een verwarde persoon in de woonwijk verschijnt die overlast veroorzaakt, dat is vervelend maar het is zeker geen schering en inslag. In iedere wijk gebeurt er wel eens wat op dat gebied maar de overlast die sommige bewoners veroorzaken doet er niet voor onder. Ook spreekt Scheper van een wijk die op slot zit en de knip. Hij doelt hier waarschijnlijk op de tijdelijke paaltjes die momenteel zijn geplaatst tussen het Hofstedepark en het Westmadepark. Deze staan er omdat er nog een juridische procedure loopt tegen de plaatsing van de geplande pollerinstallatie. Feit is dat sinds de komst van deze paaltjes (december 2022) het aantal ongevallen drastisch is gedaald. Het nut is dus ruimschoots aangetoond. Het is overigens onzin dat er sprake is van een afgesloten wijk. Automobilisten kunnen via twee wegen de wijk verlaten en binnenkomen en fietsers en bromfietsers kunnen ook langs de paaltjes en kunnen dus op drie manieren de wijk in en uit.


Ilustratie: vroondaalzuid.nl

Omdat het wijkberaad uit meerdere onderdelen bestaat, vragen wij ons af namens wie Scheper zijn klaagzang houdt. Ook viel het ons op dat er momenteel door de gemeente Den Haag samen met het wijkberaad een enquête wordt gehouden over hoe men denkt over Vroondaal. De wijk is nog niet eens afgebouwd en dat gaat nog geruime tijd duren. Was het niet beter geweest om te wachten tot alle bewoners mee kunnen denken/praten?

Besluitenlijst commissie Ruimte d.d. 20 maart 2024