Site Overlay

Zorgen om waterkwaliteit sloten Vroondaal/Madestein

Laatste update: 20 mei 2024


Wij kregen van een terecht bezorgde buurtgenoot een noodkreet m.b.t. de (water)kwaliteit van de sloten in onze buurt. Menigeen zal ongetwijfeld gezien hebben dat er veel rommel drijft in o.a. de sloot tussen Vroondaal en Parnassia. Deze varieert van veelal plastic (bouw)afval tot gemaaid gras. Deze troep is levensgevaarlijk voor o.a. de visstand. Door gebrek aan zuurstof sterven deze arme vissen onnodig en gruwelijk. Niet alleen de vissen maar de hele natuur lijdt eronder. Als we met z’n allen beter opletten kunnen we hier wat aan doen! 

19 mei 2024
Beste medebewoners, zoals bekend laat de waterkwaliteit in Madestein sterk te wensen over. De waterkwaliteit wordt door allerlei zaken beïnvloed, zoals bestrijdingsmiddelen, meststoffen en gebrek aan doorstroming. Gewied onkruid en gemaaid gras dat in de sloten terecht komt, onttrekt veel zuurstof. Daardoor wordt algengroei bevorderd waardoor de waterkwaliteit (zuurstofgebrek) verder verslechtert. De sloot achter ons huis aan de Markgraaflaan lijkt de laatste tijd helaas wel een soort groene rivier. Gisteren zag ik een voorn (vis) met zijn bek boven water zwemmen. Een paar weken geleden deed een grote zeelt (karperachtige) kunstjes door met veel gespetter met boven water te komen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. De voorn dreef een paar uur later dood voorbij, of de zeelt het overleefd heeft is mij niet bekend. Als een vis naar adem hapt, betekent dat dat hij te weinig zuurstof binnenkrijgt en dat boven water wil aanvullen. Het ziet er wellicht leuk uit, maar het is doodsnood. Iedereen heeft als het goed is een groencontainer. Gelieve onkruid en gras niet in de sloot te gooien maar in de daarvoor bestemde container.

Verder kun je bij het waterschap melden wanneer je denkt dat de waterkwaliteit slecht is. Ik zal voor onze sloot in elk geval melding doen.