Site Overlay

Vroondaal Hofstedepark

Laatste update: 2 september 2023

Het gebied waarin een mens leeft is altijd het resultaat van de geschiedenis die het gebied heeft beleefd. Dit geldt ook voor het Vroondaal Hofstedepark. Het was ooit het landbouwdomein van de vrons, omgeven door jachtgebieden voor de adel. Gouverneurs, graven en hertogen hebben in onze streek hun kastelen en jachthuizen gebouwd. Aan de hand van de straatnamen van het Hofstedepark Vroondaal kom je meer te weten over edelen en hun gemalinnen, maar ook over vooraanstaande bewoners van weleer.

De naam Vroondaal is afgeleid van de vroege Middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500) toen vrije boeren, de zogenaamde “Vronen”, grote landgoederen in de regio beheerden en bewoonden. Het huidige Vroondaal Hofstedepark verwijst naar de ruimte en vrijheid van toen.

https://www.vroondaalhofstedepark.nl/