Site Overlay

Tentoonstelling “Schilderachtig Loosduinen” 30 sept. 2023 t/m 25 mei 2024

Laatste update: 12 oktober 2023

 

Misschien leuk idee voor de herftsvakantie of voorjaarsvakantie, tentoonstelling Schilderachtig Loosduinen.

De tentoonstelling werd op 30 september geopend door Maarten van der Schaft. Maarten fungeert als de coördinator van het boek “Schilders van het Westland, van 1500 tot heden,” dat in 2010 is gepubliceerd.


Video: Frits van Gaans

De aanleiding voor de tentoonstelling is het artikel geschreven door Carl Doeke Eisma, gepubliceerd in “Haagse Tijden” op 10 januari 2023, dat handelt over de schilderskolonie in Loosduinen. Na het overlijden van Han Krug schonk zijn weduwe een verzameling aquarellen met voornamelijk Loosduinse onderwerpen aan het museum, wat ook in de tentoonstelling wordt belicht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan diverse Westlandse schilders. Tot slot biedt de expositie van de Kunstkamer Loosduinen de gelegenheid om te genieten van kunstwerken geïnspireerd door of gerelateerd aan Loosduinen.

Naast de tentoonstelling presenteren deelnemers van de Kunstkamer ook hun eigen creatieve werken die betrekking hebben op de annexatie van Loosduinen of als inspiratiebron dienen, net zoals dat honderd jaar geleden het geval was. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Loosduins Museum. Frits van Gaans heeft een prachtige reportage gemaakt over dit evenement.

Bron:

schilderachtig loosduinen

Schilderachtig Loosduinen