Site Overlay

Meer natuurlijke groene oevers en biodiversiteit in Madestein

Laatste update: 1 mei 2024

De stad Den Haag vergroent met de aanleg van meer natuurvriendelijke oevers. Wethouder Robert Barker (Buitenruimte, Dierenwelzijn en Milieu) is enthousiast: “Zo versterken we de natuur in de stad.”

Deze oevers zijn minder steil en zorgen voor een soepele overgang tussen land en water. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit, komen er meer planten en dieren en verdrinken minder dieren. De afgelopen jaren zijn al meer dan 10 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, onder andere in de Schenk en langs de Erasmusweg.

Minder tegels, meer natuur

De natuurvriendelijke oevers zijn onderdeel van een breder plan om Den Haag te vergroenen. Zo worden op verschillende plekken tegels vervangen door groen. “De afgelopen 25 jaar hebben we al veel stappen gezet om onze oevers natuurvriendelijker te maken”, aldus Barker. “Dit is belangrijk voor de biodiversiteit en maakt onze stad bovendien mooier.”

Nieuwe projecten

Er zijn plannen voor natuurvriendelijke oevers in Madestein, waar samen met Hoogheemraadschap Delfland zes hectare natte natuur wordt aangelegd. In Loosduinen komt er 200 meter natuurvriendelijke oever bij het Beethovenplantsoen, en de Haagse Beek bij het oude Haga Ziekenhuis wordt verbeterd. Ook op vijf plekken wordt de waterkwaliteit verbeterd door het planten van gele plomp en witte waterlelies.

Deze projecten dragen bij aan een betere leefomgeving voor mens en dier in Den Haag. De natuur in de stad wordt sterker, er komt meer water en de biodiversiteit neemt toe.

Meer informatie: