Site Overlay

Levensgevaarlijk: auto’s rijden over stoep in Vroondaal

Laatste update: 27 mei 2024

Momenteel is het wegdek van de Vroonhoevelaan/Westmadeweg opgebroken. Er wordt aan het riool gewerkt en de weg wordt opnieuw ingericht. Ondanks de zeer duidelijke wegafzetting wordt er door auto’s over de stoep heen en weer gereden. Deze stoep (noodvoorziening) is voor voetgangers en fietsers bedoeld. Daarom staat er zoals u kunt zien deze wegafzetting. Helaas wordt deze met de regelmaat van de klok door automobilisten opzij geschoven om vervolgens schaamteloos door te rijden met alle risico’s van dien.

We zagen het ook al gedurende de jaren vóór de wegopbreking toen de tijdelijke rood witte paaltjes er stonden. Asocialen die lak aan alles hebben, haalden de paaltjes er uit om niet om te hoeven rijden. Nu hebben deze figuren weer ontdekt dat je de wegafzetting opzij kan schuiven om vervolgens de levens van kinderen, voetgangers en fietsers in gevaar te brengen.

Wederom is het opvallend de Bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark ook hier een levensgevaarlijke situatie kennelijk niet in de gaten heeft of wellicht geen trek heeft om hier in te grijpen. Als er verkeersdrempels bij de speeltuin vlakbij worden aangelegd of andere kleine verkeerstechnische aanpassing aan de orde zijn, dan wordt zoiets vol trots medegedeeld in de lokale Whatsapp groepen.

Bij deze roepen we iedereen op z’n/haar gezond verstand te gebruiken om de levens van de bewoners van Vroondaal niet (langer) in gevaar te brengen.

Hartelijk dank!