Site Overlay

Landschapspark Madestein

Laatste update: 2 september 2023

Concept Definitief Ontwerp Landschapspark Madestein

In oktober 2020 is het voorontwerp van Landschapspark Madestein gepresenteerd. De reacties op het Voorontwerp zijn destijds geïnventariseerd en waren veelal positief, maar lagen op een aantal vlakken ook iets uiteen. We constateerden een spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan natuur en rust en anderzijds de behoefte aan recreatiemogelijkheden op het gebied van sport en stedelijke speelvoorzieningen. In juli 2021 zijn vervolgens de aanpassingen en tips/wensen die niet zijn doorgevoerd van het voorontwerp toegelicht en opnieuw digitaal gepresenteerd.
<h4><a href=”http://www.vroondaal.nl/conceptdolpm/”>Lees verder</a></h4>
&nbsp;

</div>