Site Overlay

Bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark verliest rechtszaak verkeerspaaltjes

Laatste update: 21 december 2023

De Bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark heeft op 15 december 2022 een rechtszaak (voorlopige voorziening) verloren daar de rechter net als meerdere bewoners van Vroondaal Westmadepark geen enkele noodzaak zag de verkeerspaaltjes tussen het Hofstedepark en het Westmadepark te laten verwijderen. Het ging hier om de plaatsing van tijdelijke paaltjes inz. een verkeersbesluit. Er was sowieso twijfel over de ontvankelijkheid van de zaak omdat de vereniging nog informeel was en er geen deugdelijke stemming onder de ‘leden’ had plaatsgevonden. In deze zaak ging het dan ook over het spoedeisende karakter. Ondanks veel losgeklopt mediageweld dat er rond de plaatsing en ook de te verwachten diefstal van de paaltjes plaatsvond, kon er uiteraard geen noodsituatie als gevolg van de plaatsing van de paaltjes worden aangetoond. Indien de Bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark geen juridische procedure was gestart, was uiteindelijk de definitieve pollerinstallatie geplaatst en waren deze tijdelijke verkeerspaaltjes overbodig geweest. Nu moeten de hulpdiensten iedere keer de paaltjes losmaken en ook weer terugplaatsen voorzover een dergelijke situatie zich al voordoet. Bij een pollerinstrallatie is dit niet nodig, de hulpvoertuigen hebben een ingebouwde sensor die de pollers automatisch kunnen laten bewegen.

Op 17 januari 2023 volgt er weer een zaak. De Bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark is in beroep gegaan tegen het door de gemeente Den Haag niet ontvankelijk verklaarde bewaarschrift tegen het verlenen van de omgevingsvergunning m.b.t. de plaatsing van de pollerinstallatie. Het bezwaarschrift is door de gemeente Den Haag afgewezen omdat er geen sprake was van een formele vereninging en omdat de Bewonersvereniging Vroondaal Westmadepark geen mandaat had van haar leden.