Site Overlay

Omgevingsvergunning aangevraagd Oostmadeplas

Laatste update: 2 september 2023


Van de gemeente Den Haag vernamen wij dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het omleggen van de regionale waterkering, het realiseren van een vispaaiplaats en natuurvriendelijke oevers aan de Oostmadeplas gelegen tussen de Oostmadeweg, Madesteinweg, Madepolderweg en de Oorberlaan.

De Bomenstichting Den Haag heeft op 9 september al aangegeven dat de paaiplaats voor vissen niet succesvol zal zijn vanwege de slechte water(bodem)kwaliteit. https://www.bomenstichtingdenhaag.nl/berichten/landschapspark-madestein-bezwaar

Ook Bewonervereniging Vroondaal Hofstedepark heeft bezwaar aangetekend tegen het plan. Na de hoorzitting heeft de vereniging  nooit meer iets vernomen. Er blijkt geen besluit genomen te zijn op het eerdere bezwaar. Kennelijk probeert de gemeente het nu over een andere boeg te gooien.

We zijn benieuwd hoe dit gaat uitpakken.

gmb-2023-279120