Site Overlay

Arcadisch Madestein sceptisch over vergunning kamerverhuur Markgraaflaan Vroondaal

Laatste update: 2 september 2023

Stichting Arcadisch Madestein is sceptisch over het omzetten van een zelfstandige woonruimte aan de Markgraaflaan in Den Haag Vroondaal ten behoeve van kamergewijze verhuur aan 8 bewoners. De gemeente Den Haag publiceerde op 19 april 2023 een aanvraag ontrekkingsvergunning, Markgraaflaan Den Haag. De eigenaar van het pand stelt in de vergunningsaanvraag de bestemming te willen veranderen van zelfstandig woonhuis in onzelfstandige bewoning door 8 verschillende huurders.

We hebben bij de Kamer van Koophandel gekeken naar de gegevens van de eigenaar van het pand.  Het bedrijf uit Singapore zegt zich bezig te houden met software ontwikkeling en niet met bemiddeling voor buitenlandse ondernemers. Overigens ontbreekt een website en/of social media.

In de buurt WhatsApp groep en in een artikel in het AD stelt de huidige bewoner dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Er komen geen kamerbewoners maar de vergunning zal gebruikt worden om buitenlandse personen op deze wijze o.a. te helpen een BSN nummer. Het wekt de indruk dat de wet wordt overtreden.

Naast het twijfelachtige doel van de vergunningsaanvraag hebben we ook nog eens te maken met de omgeving die hier last van zou kunnen krijgen. Vroondaal dient beschermt te worden tegen (onnodige) overlast en eventuele verloedering. Stichting Arcadisch Madestein beschermt o.a. de natuur en bewoners van Madestein/Vroondaal.

Een belangrijke vorm van overlast met betrekking tot verkamering van rijtjeshuizen of 2-onder-1-kap woningen zoals het pand aan de Markgraaflaan is geluidsoverlast. Dit uit zich doordat er in de verkamerde panden bijvoorbeeld meer feestjes plaatsvinden maar ook en vooral doordat men op andere momenten, vaker ’s avonds laat en ’s nachts vertrekt en thuiskomt en dat dit gepaard gaat met meer geluid, niet in de laatste plaats omdat men vaker met meer mensen aanwezig is in het pand. Voor wat betreft geluid is het ook belangrijk om op te merken dat directe buren van een verkamerd pand vaak meer last hebben van contactgeluid. Dit komt omdat in een reguliere woning met gezinsbewoning de slaapkamers een beperkt gebruik kennen maar in verkamerde woningen deze slaapkamers feitelijk als hoofdverblijf dienen voor de bewoners hetgeen meer overlast oplevert dan in de oude situatie waar het een slaapkamer was die in hoofdzaak alleen voor de nachtrust werd gebruikt. In het geval van het pand aan de Markgraaflaan wordt er met deze vergunning toestemming geven om 8 onzelfstandige bewoners de helft van de 2-onder-1-kap te laten bewonen.

De ervaring leert dat bewoners van verkamerde panden zich minder bekommeren om de uiterlijke staat en het onderhoud van de woning en tuin. Ook bij de eigenaren van die panden ligt die zorg een stuk lager dan bij eigen bewoning door de eigenaar. Dit alles maakt dat de panden en de tuin er slechter uitzien en dat verloedering dreigt op te treden met impact voor de leefomgeving van de wijk in zijn geheel.

Verkamering heeft per geval impact, maar een stapeling van verkamering in een buurt en/of straat leidt tot een impact die groter is dan de som der delen. Op het adres aan de Markgraaflaan heeft zich een financiele holding BV gevestigd. Deze vestiging heeft een directe link met een buitenlands bedrijf uit Singapore. Verder wordt er op socialmedia in de buurtapp door de huidige bewoner geschreven dat er een commercieel doel zit achter deze omzetvergunning. Het is blijkbaar commercieel interssant om woningen in Vroondaal te verhuren. De kans is dus groot dat er hierop volgend in het Westmadepark (wijk in Vroondaal) nog meer panden worden opgekocht en verkamerd. De stapeling van verkamering en daarmee de stapeling van de hierboven genoemde problemen zal leiden tot aantasting van de leefbaarheid. De mensen die in deze verkamerde panden wonen hebben doorgaans minder binding met de straat of buurt omdat hun bewoning veelal van tijdelijke aard is. Zij maken over het algemeen minder contact met hun woonomgeving en zorgen daarmee voor een verlies aan sociale cohesie in een straat. Dit kan verergeren in straten waar meerdere panden worden verkamerd. Zou deze trend zich doorzetten dan kan dit zijn weerslag hebben op de gehele wijk.

Voor het verstrekken van de vergunning heeft de gemeente de impact op de wijk en omgeving niet vastgesteld, de gemeente stel alleen te gaan handhaven. Ook heeft de gemeente geen check gedaan op bouweisen maar informeert alleen over de eisen.

Verder stelt de gemeente in hun woonagenda dat “De gemeente zal in verband met de schaarste aan woonruimte in principe niet meewerken aan een onttrekkingsvergunning”

Onttrekkingsvergunning, Markgraaflaan 127 te Den Haag - gmb-2023-172149