Site Overlay

Weekendafsluitingen en werkzaamheden reconstructie Wippolderlaan

Laatste update: 7 februari 2024

Op vrijdag 22 maart en vrijdag 5 april 2024 zijn er weekendafsluitingen van de Wipppolderlaan i.v.m. reconstructie van de N211.

Gedurende de eerste twee weekendafsluitingen is de N211 Wippolderlaan tussen de A4 en de Erasmusweg in beide richtingen niet toegankelijk. Nood- en hulpdiensten hebben toestemming om de werkzaamheden op de N211 Wippolderlaan te passeren. Bovendien volgt bus 37 zijn reguliere route (langs de werkzaamheden).

Vanaf maandag 25 maart, 4.00 uur, wordt de snelheid op de N211 Wippolderlaan verlaagd naar 50 km/u in plaats van de gebruikelijke 80 km/u. Deze snelheidsbeperking blijft van kracht totdat de reconstructie van de N211 Wippolderlaan is voltooid. Tijdens de werkzaamheden zullen rijstroken met barriers worden verplaatst, en de aangepaste snelheid is ingesteld ter bevordering van de veiligheid voor zowel de bouwers als de weggebruikers. Het verkeer zal gedurende de werkzaamheden over 2 x 2 rijstroken blijven rijden, zoals momenteel het geval is.

Tijdens deze weekenden kunnen de activiteiten overlast veroorzaken voor de omgeving, waaronder het frezen en zagen van asfalt, het plaatsen van damwanden en andere grondwerkzaamheden.

Aannemer de Westlandse Entree neemt diverse maatregelen om overlast voor omwonenden, bedrijven en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Hierbij worden de werkzaamheden met name in de weekenden uitgevoerd, waardoor de weg op werkdagen open kan blijven voor het verkeer. Daarnaast wordt er actief gecommuniceerd met weggebruikers, bewoners en bedrijven om hen tijdig te informeren. De aannemer plaatst ook standaard gele borden met informatie over de afsluiting en de omleidingsroutes.

Omleidingsroutes