Site Overlay

9 percelen Madestein-Vroondaal leiden planschade

Laatste update: 2 september 2023

De Haagse gemeenteraad komt op donderdag 9 februari 2023 bijeen om over het 5e herziening bestemmingsplan Madestein-Vroondaal te vergaderen. Ook komt het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over het besluit tot intrekken van het beschermd stadsgezicht De Dreven ter sprake.

In het bestemmingsplan Madestein – Vroondaal zijn bepaalde afspraken gemaakt rondom de woningen in Oud Vroondaal. Het vorige bestemmingsplan kende een algemene bestemmingsbepaling. Dit resulteerde in planschade voor 9 percelen. Door een wijziging van het bestemmingsplan Madestein – Vroondaal worden de oude bouwrechten op percelen die schade aan het plan hebben bevonden, teruggedraaid en wordt de hierdoor ontstane planschade gecompenseerd.

Lees hier verder